ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΚΑΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ξάνθος Θεόδωρος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιακωβίδου Νικολέττα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πανταζόπουλος Ιωάννης

ΤΑΜΙΑΣ
Κοκολάκη Μαρία

ΜΕΛΗ
Αδάμος Γεώργιος
Πολυκανδριώτης Τζαννής
Χαλκιάς Αθανάσιος